Services

Oferujemy pełen zakres usług w następujących dziedzinach

BUDOWNICTWO OGÓLNE


• Usługi projektowe – obliczenia konstrukcyjne, rysunki
• Raporty, inspekcje, ekspertyzy
• Wzmacnianie konstrukcji
• Odnawianie i konserwacja

INŻYNIERYJNO – PROJEKTOWE


• Budownictwo przemysłowe i komercyjne
• Drogi, mosty, roboty ziemne
• Projektowanie – stal, żelbet, drewno itd.
• Rysunki, plany budowlane

GEOTECHNIKA


• Posadowienie budowli
• Projektowanie fundamentow
• Osiadanie budowli
• Fundamenty pod maszyny

PORADY PRAWNE


• Defekty i uszkodzenia w budynkach
“Private certification”
• Orzeczenie “Party Wall”
• Opinia eksperta, arbitraż

UBEZPIECZENIE


• Osiadania i pęknięcia budowli
• Odszkodowanie za zniszczenie budynku
• Analiza ryzyka projektu
• Raport zniszczenia budowli od żywiołów

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI


• Kontrola projektu od koncepcji do wykonania
• Analiza wykonalności
• Analiza kosztów
• Bezpieczeństwo i Higiena Pracy